You are currently viewing Проектът Diversity+ приключва, приветствайки Европейската година на уменията

В Деня на Европа, миналия 9 май, президентът фон дер Лайен откри 2023 г. като Европейска година на уменията. „Образованието не е просто подготовка за живота, а образованието се превръща в начин на живот“, каза тя.

В този смисъл консорциумът Diversity+ повтаря своята визия: независимо дали в началото, средата или края на кариерата, инвестирането в образование не е просто правилното нещо, а най-далновидният избор.

Преходите и макротенденциите, които преживяваме на национално, европейско и международно ниво, дълбоко трансформират нашия свят, създавайки нови професионални профили и модели на работа. И все пак само 37% от възрастните участват в редовно обучение, замислено като пътеки за преквалификация или повишаване на уменията, с голямо въздействие върху качеството на услугите.

Концепцията за качество, въведена от Аристотел, идва от латинското “qualitas”, произлизащо от “qualis” (философски означаващо “от определен вид”). Като цяло, това се отнася до атрибути, определящи същността на обект, идея, събитие, човек… Нарастващите изследвания подчертават социално-икономическия, образователен потенциал и потенциал за развитие на качествените услуги за ранните години на децата, които са от полза за обществото като цяло. Последните три години от изпълнението на проекта Diversity+ налагат това.

Като координатор на проекта, за нас е огромна гордост да обявим успешното приключване на трансформиращ проект.

През своите 3 години той постигна значителни крачки в насърчаването на включването на многообразието и подобряването на качеството в заведенията за образование и грижи в ранна детска възраст (ECEC) в цяла Европа.

Той насърчи професионализацията на персонала в ОГРДВ с оглед на развитието на образователна екосистема, в която многообразието се почита и приобщаването е крайъгълен камък на сектора. Конкретните средства се състоят в инструментариума Diversity +, изчерпателен и многоезичен отворен образователен ресурс, който капсулира основните резултати и постижения на проекта под формата на готови за използване ресурси и инструмент за директорите и персонала на училищата в областта на ОГРДВ.

Освен това, ако не и по-важно, той допринесе за изграждането и развитието на общност от практики, съставена от стотици експерти и организации от шестте страни по проекта и извън тях, които се стремят активно да допринесат за развитието на сектора на ОГРДВ, обменяйки добродетелни практики и инструменти и разработване на съвместни проекти през следващите месеци и години.

Конкретният ангажимент за професионалното развитие на персонала в ОГРДВ е най-последователното наследство на проекта Diversity+ и ние сме горди да предадем щафетата на многото инициативи, които ще отпразнуват тази визия през текущата година и след това.

Автор: CIAPE