You are currently viewing <strong>Мултипликационни събития по проект Diversity+</strong>

Като част от нашата стратегия за популяризиране на заинтересованите страни, партньорите на Diversity+ бяха домакини на мултиплициращи събития в цяла Европа, за да популяризират разработените ресурси и, наред с другото, да се ангажират с експерти от ОГРДВ  (Образование и грижи в ранна детска възраст) за разработване на сценарии за нашия интерактивен сценарий на сериозната игра по проекта

CIAPE беше домакин на първото от тези събития през ноември 2021 г., което послужи като отправна точка за използване на резултатите от проекта и тяхното интегриране в организациите за ОГРДВ. Беше представена основна презентация, за да се даде гледна точка на потребителите относно предоставянето на ОГРДВ, както и интерактивен семинар за това как да се използват ресурсите на проекта. Друг италиански партньор и технически ръководител Link Campus също се присъедини към това събитие, като визуализира сценарии за сериозна игра. Това събитие имаше неочаквана полза от улесняването на създаването на две нови партньорства по Еразъм+, демонстрирайки потенциала на подобно секторно изграждане на мрежи.

Българското събитие се проведе през септември 2022 г., като член на екипа на ФБО , който е психолог, можеше да предложи уникална гледна точка върху проекта и да улесни дискусия относно значението на включването на многообразието. Реакцията на присъстващите беше изключително положителна, впечатлени от представените инструменти. Тези заинтересовани страни също биха оценили разработването на други практически ресурси (упражнения, игри, видеоклипове), свързани с включването на разнообразието.

Link Campus проведе събитието си през следващия месец, като сред участниците бяха специалисти по равенство между половете и приобщаване, лица, вземащи решения в областта на ОГРДВ, и учени, както и студенти, ангажирани с разработването на сериозни игри. Това второ италианско събитие беше уникално с участието на чуждестранни участници, разширявайки обхвата на разпространение. Събитието включваше експертна панелна дискусия относно приобщаването, устойчивостта и участието, както и тематична кръгла маса, на която беше разработено съдържание за сценарий за интерактивна игра относно предразсъдъците, свързани с пола. Това събитие успешно възприе този двоен подход, комбинирайки теоретично и практическо съдържание.

Schola Empirica проведе своето събитие през ноември 2022 г., където чешки учители и директори, работещи в ОГРДВ, както и обществени представители, отговорни за ОГРДВ, показаха положителен отговор на проекта. Тези присъстващи също биха оценили предоставянето на практически офлайн източници, насърчаващи включването на многообразието в ОГРДВ.

Събитието в Обединеното кралство също се проведе този месец, включително участници, участващи в по-ранни изследвания на проекти и пилотиране на ресурси. Персоналът на Opportunity Center демонстрира как работят инструментите и улесни обмислянето на идеи за допълнителни сценарии на играта. Събитието включваше и сесия с въпроси и отговори, където домакинът успя да посочи на присъстващите достъп до представените ресурси. Най-важното е, че това събитие затвърди факта, че много хора все още се чувстват неудобно от идеята мъже да работят в ОГРДВ, разкривайки, че има още дълъг път, за да се приеме напълно равенството и многообразието.

Škola Dokorán също беше домакин на тяхното събитие миналия ноември, като словашките посетители бяха особено впечатлени от визуалната идентичност на Diversity+ и възприетия игрив подход. Те също така подчертаха значението на адаптирането на интерактивни сценарии към местните нужди, за да отразяват ситуацията в тяхната страна. Те оцениха функционалността на разработените от нас инструменти и поискаха практически съвети как да работят със семействата за преодоляване на предразсъдъците.

Холандското събитие се проведе следващия месец, на което присъстваха обучаеми в областта на ОГРДВ. ISSA ръководи интерактивна сесия относно инструмента за оценка на отпечатъците, където участниците размишляваха върху темите, които повдига. Необходимостта от подкрепа на обучаемите в насърчаването на разбирането за равенство и значението на включването на многообразието в ОГРДВ също беше подчертана. Отговорът на участниците беше окуражаващ, като обучаемите споделиха планове за това как да трансформират работните места с помощта на ресурси на Diversity+.

След усилената работа, извършена за разработване на ресурси, партньорите на Diversity+ се възползваха от тази възможност да представят инструментите на европейските заинтересовани страни и да получат безценен принос, докато проектът наближава своя край.

Автор: Майкъл Милър , ръководител на проекта, The Opportunity Center (Великобритания)