Координатор на проекта е CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE, нестопанска културна асоциация със седалище в Рим, вдъхновяваща иновации в обучението в Европа. С повече от 100 европейски проекта, успешно управлявани досега, CIAPE разчита на мрежа от над 300 партньори в цяла Европа. През 2018 г. CIAPE пусна съвсем ново пространство за съвместна работа в Рим - „Апартаментът“, предлагащо услуги за съвместно отглеждане на бебета и малки деца на колеги и на хора от общността, с цел да укрепи социалните умения на децата от тяхното раждане чрез игра, стимулирайки асертивност и съпричастност по скандинавския модел.
Повече информация:: www.ciape.it

ISSA - INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION is an international membership association based in Leiden (NL), powered by strengthening the capacity of its members to promote early childhood quality and equitable services. Since its inception, ISSA has grown into a vibrant learning community consisting of more than 90 like-minded organisations from 40 countries. The association develops and disseminates resources among its members and beyond, provides training and professional development opportunities and facilitates peer learning.
More info: www.issa.nl

SKOLA DOKORAN - WIDE OPEN SCHOOL е фондация със седалище в Жар над Хроном (Словакия), занимаваща се с нуждите на семействата и децата от разнородни общности. Основна цел е подобряването на социалното приобщаване на регионално ниво чрез подкрепа за маргинализирани и уязвими групи, разчитайки на открита и компетентна публична администрация. ŠD - WOS следва своя приоритет в развитието и образованието в ОГРДВ, реформата на образователната система и образованието на отделни лица и семейства. Притежава богат опит в управлението на национални и международни проекти, свързани с ОГРДВ.
Повече информация: www.skoladokoran.sk

The Opportunity Centre (part of the Aspire-igen Group) е социално предприятие със седалище в Брадфорд (Великобритания). Това е най-голямата организация за кариера и обучение в региона Йоркшир, район с население от над 5 милиона. Групата подкрепя социалното включване и регенерация, като предоставя набор от услуги за ориентиране и обучение. Това включва предоставяне на програми за професионално обучение за млади хора, които не работят и не учат (NEET), за да ги подготви за навлизане на пазара на труда. Те са признат център за високи постижения за професионално развитие и осигуряват обучение на професионалисти в кариерното ориентиране.
Повече информация: https://theopportunitycentre.com/

ФОНДАЦИЯ НА БИЗНЕСА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО е лидер в ученето и кариерното ориентиране през целия живот в България. ФБО организира начално и продължаващо обучение за кариерни консултанти и разработва методики, подходящи за обучаеми от най-ранна възраст до работещи с възрастни. Инициативите на ФБО са насочени към подобряване на възможностите за образование и заетост чрез иновативни методи и инструменти, в това число чрез проекти, насочени към приобщаването на различни уязвими групи.
Повече информация:www.fbo.bg

LINK CAMPUS UNIVERSITY е университет със седалище в Рим - опитен технически партньор, специализиран в изграждането на цифрови решения и сериозни игри. Тяхното участие в проекта идва от желанието да се добави допълнително ниво на подкрепа към решенията, които те предлагат на своите партньори в ОГРДВ, когато става въпрос за създаване на приобщаващи, цифрови и интерактивни услуги за обучение. Link Campus University работи от 1999 г. като италианска организация на Университета на Малта.
Повече информация: www.unilink.it

SCHOLA EMPIRICA е неправителствена организация със седалище в Прага (Чехия), работеща от 2003 г. за повишаване на качеството на чешката публична политика, активна в изследванията по актуални социални проблеми, както и в трансфера на най-добри практики при разработването и изпълнението на политиките. Той е акредитирана образователна институция от Министерството на образованието, младежта и спорта в Чешката република. Целта му е да подпомага учителите (предучилищни, начални и средни училища), социалните работници и родителите, като им помага да осигурят най-добрите грижи за децата.
Повече информация: www.scholaempirica.org