Проект Diversity+: междинни постижения

Проектът Diversity+ достигна своята средна фаза. Инициативата по програма “Еразъм+” има за цел да разработи инструменти за управление, сравнителен анализ, признаване и професионализация на специалистите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ),...

Read More

Моментна снимка на разнообразието и приобщаването
на образованието и грижите в ранна детска възраст в Дания

Британският партньор в проект Diversity+ Aspire-igen Group макар и вече да не е официално част от Euroguidance заради Brexit, запазва своето активно сътрудничество в мрежата, за да популяризира резултатите от проекта „Diversity+“ – като разработената Харта...

Read More