Интерактивните сценарии по проект Diversity+ имат за цел да помогнат на работещите в ОГРДВ да научат как да решават практически предизвикателства, свързани с приобщаването на многообразието

Екипът на Diversity+ е готов с последния резултат от проекта – 30 интерактивни сценария, насочени към учители и друг персонал в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ). Анимираните сценарии са изградени около общи ситуации,...

Read More

Мултипликационни събития по проект Diversity+

Като част от нашата стратегия за популяризиране на заинтересованите страни, партньорите на Diversity+ бяха домакини на мултиплициращи събития в цяла Европа, за да популяризират разработените ресурси и, наред с другото, да се ангажират с експерти от...

Read More

1 day ago

Da leggere. See MoreSee Less
View on Facebook