Проектът Diversity+ приключва, приветствайки Европейската година на уменията

В Деня на Европа, миналия 9 май, президентът фон дер Лайен откри 2023 г. като Европейска година на уменията. „Образованието не е просто подготовка за живота, а образованието се превръща…

0 Comments

Заключителна транснационална партньорска среща в Прага: Отбелязване на постиженията на консорциума и планиране на бъдещето

На 21 и 22 юни красивият град Прага посрещна последната транснационална партньорска среща на проекта Diversity+. Домакин бе чешкия партньор по проекта Schola Empirica. Екипът на Diversity+ направи преглед на…

0 Comments

Интерактивните сценарии по проект Diversity+ имат за цел да помогнат на работещите в ОГРДВ да научат как да решават практически предизвикателства, свързани с приобщаването на многообразието

Екипът на Diversity+ е готов с последния резултат от проекта – 30 интерактивни сценария, насочени към учители и друг персонал в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ). Анимираните…

0 Comments

Мултипликационни събития по проект Diversity+

Като част от нашата стратегия за популяризиране на заинтересованите страни, партньорите на Diversity+ бяха домакини на мултиплициращи събития в цяла Европа, за да популяризират разработените ресурси и, наред с другото,…

0 Comments

Надграждане на партньорски синергии за напредък в нашите усилия в областта на иновациите в ОГРДВ

Сътрудничеството в рамките на консорциума по проекта Diversity+ беше много ползотворно и вече доведе до създаване на общи инициативи сред партньорските организации и генерира синергии в областта на ОГРДВ. Представяме…

0 Comments

Осигуряване на образование и грижи в ранна детска възраст за украински деца бежанци извън местата и недостига на персонал

В своята реч за състоянието на Съюза на 14 септември 2022 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта водещите инициативи, които Комисията планира да предприеме през следващата…

0 Comments

Посрещнете посланика на приобщаването и многообразието!

Статията представя последните разработки по проекта Diversity+ и въвежда европейски квалификационен профил (EQF ниво 5) на посланика на Diversity+, активен в образованието и грижите в ранна детска възраст )ОГРДВ), който официално стартира през юли 2022 г. Статията описва как „Европейската квалификационна рамка на Посланика на многообразието в среди за ранно детство и грижи (ECEC)“ е разработена и очертава ролята на Посланика на многообразието+ в рамките на обстановката за ОГРДВ.

0 Comments

Среща на консорциум Diversity+ в Лайден

Партньорството по проект Diversity+ се срещна в Лайден на 12-13 май 2022. В събитието взеха участие общо 19 участници от България, Чехия, Италия, Словакия и Обединеното кралство, а домакин беш…

0 Comments

Проект Diversity+: междинни постижения

Проектът Diversity+ достигна своята средна фаза. Инициативата по програма "Еразъм+" има за цел да разработи инструменти за управление, сравнителен анализ, признаване и професионализация на специалистите в областта на образованието и…

0 Comments

Моментна снимка на разнообразието и приобщаването
на образованието и грижите в ранна детска възраст в Дания

Британският партньор в проект Diversity+ Aspire-igen Group макар и вече да не е официално част от Euroguidance заради Brexit, запазва своето активно сътрудничество в мрежата, за да популяризира резултатите от проекта „Diversity+“ – като разработената Харта и електронна книга с вдъхновяващи практики. Чрез Euroguidance Aspire-igen успя също да интервюира двама старши съветници в Датския съюз на педагозите в ранна детска възраст като част от първоначалната фаза на изследване миналата година.

0 Comments