Надграждане на партньорски синергии за напредък в нашите усилия в областта на иновациите в ОГРДВ

Сътрудничеството в рамките на консорциума по проекта Diversity+ беше много ползотворно и вече доведе до създаване на общи инициативи сред партньорските организации и генерира синергии в областта на ОГРДВ. Представяме…

0 Comments

Осигуряване на образование и грижи в ранна детска възраст за украински деца бежанци извън местата и недостига на персонал

В своята реч за състоянието на Съюза на 14 септември 2022 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта водещите инициативи, които Комисията планира да предприеме през следващата…

0 Comments

Посрещнете посланика на приобщаването и многообразието!

Статията представя последните разработки по проекта Diversity+ и въвежда европейски квалификационен профил (EQF ниво 5) на посланика на Diversity+, активен в образованието и грижите в ранна детска възраст )ОГРДВ), който официално стартира през юли 2022 г. Статията описва как „Европейската квалификационна рамка на Посланика на многообразието в среди за ранно детство и грижи (ECEC)“ е разработена и очертава ролята на Посланика на многообразието+ в рамките на обстановката за ОГРДВ.

0 Comments

Среща на консорциум Diversity+ в Лайден

Партньорството по проект Diversity+ се срещна в Лайден на 12-13 май 2022. В събитието взеха участие общо 19 участници от България, Чехия, Италия, Словакия и Обединеното кралство, а домакин беш…

0 Comments

Проект Diversity+: междинни постижения

Проектът Diversity+ достигна своята средна фаза. Инициативата по програма "Еразъм+" има за цел да разработи инструменти за управление, сравнителен анализ, признаване и професионализация на специалистите в областта на образованието и…

0 Comments

Моментна снимка на разнообразието и приобщаването
на образованието и грижите в ранна детска възраст в Дания

Британският партньор в проект Diversity+ Aspire-igen Group макар и вече да не е официално част от Euroguidance заради Brexit, запазва своето активно сътрудничество в мрежата, за да популяризира резултатите от проекта „Diversity+“ – като разработената Харта и електронна книга с вдъхновяващи практики. Чрез Euroguidance Aspire-igen успя също да интервюира двама старши съветници в Датския съюз на педагозите в ранна детска възраст като част от първоначалната фаза на изследване миналата година.

0 Comments

AFLATOT – Подкрепа на децата да станат активни участници в създаването на по-справедлив свят

На 9 и 10 ноември 2021 г. част от нашето партньорство имаше първата възможност да се срещне лично на смесена транснационална среща по проекти в Братислава, Словакия.

0 Comments

Онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ): използвайте го, за да подобрите подхода си към приобщаване на многообразието!

Статията представя напредъка по проекта Diversity+ и създадения интерактивен инструмент за оценка на отпечатъка по отношение на многообразието. Очаква се инструментът да бъде официално представен през пролетта на 2022 г. Статията призовава към действие всички заинтересовани страни в ОГРДВ, не само да участват в пилотирането на инструмента за оценка на отпечатъка на проекта Diversity+, но и да се възползват от него, за да направят своите организации по-приобщаващи.

0 Comments

Diversity+ Харта: Подкрепа за първите стъпки към приобщаване на многообразието в образованието и грижите в ранна детска възраст

Изграждането на по-приобщаващи, справедливи и справедливи общества е свързано с осигуряването на висококачествени, приобщаващи услуги за ранно детско образование и грижи (ОГРДС). Достъпът до тези услуги е от полза за всички деца и особено за тези в неравностойно положение, като начин за увеличаване на техните равни възможности.

0 Comments

Вдъхновяващи примери за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст

Ключова част от първата фаза на проекта Diversity+, която беше успешно завършена през февруари 2021 г., беше свързана със събирането на добри практики по темата за приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), във всяка от страните, участващи в проекта. Въпрекитрудностите и предизвикателстватаотвсякакъввид, въввсякадържаваспециалисти, представителинаместнитевласти и образователниинституциинепрекъснатоработятзаподобряваненаприобщаванетонасвоитеуслуги. Технитеноваторскирешения и успехи са достойнизауважение.

0 Comments