Diversity+ sa zameriava na vývoj nástrojov riadenia, porovnávania, uznávania a profesionalizácie odborníkov v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti s cieľom porozumieť a vylepšiť ich súčasný prístup k začleňovaniu rozmanitosti na základe poskytovania vysoko kvalitného celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve – VSRD sa stáva čoraz väčšou prioritou politického programu Európskej komisie. Tento vývoj je inšpirovaný rýchlo sa rozvíjajúcim vedeckým výskumom v rôznych odvetviach, ktorý poukazuje na značné ekonomické, sociálne, vzdelávacie a vývojové výhody účasti na vysoko kvalitnom VSRD. Tieto výhody sa nevťahujú len na zapojené deti, ale týkajú sa celej spoločnosti.

Vychádzajúc z odporúčania Komisie investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia sa projekt zameriava na to, aby umožnil organizáciám raného detstva plne pochopiť, ako do ich služieb zapadajú rôzne identity („rozmanitosť“), aby mohli rozvíjať prístupy, ktoré sú plne inkluzívne voči všetkým, s osobitným zameraním na deti z marginalizovaných alebo zraniteľných skupín.