You are currently viewing <strong>Моментна снимка на разнообразието и приобщаването<br></strong><strong>на образованието и грижите в ранна детска възраст в Дания</strong>
  • Post category:новини

Британският партньор в проект Diversity+ Aspire-igen Group макар и вече да не е официално част от Euroguidance заради Brexit, запазва своето активно сътрудничество в мрежата, за да популяризира  резултатите от проекта „Diversity+“ – като разработената Харта и електронна книга с вдъхновяващи практики. Чрез Euroguidance Aspire-igen успя също да интервюира двама старши съветници в Датския съюз на педагозите в ранна детска възраст като част от първоначалната фаза на изследване миналата година. 

Според тези интервюирани, принципът за универсален достъп до образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) е силно интегриран в отговорността на датското общество да се грижи за своите по-млади граждани. Всички деца трябва да имат еднакво право на достъп до ОГРДВ, въпреки различния си произход или предизвикателства.

Въпреки това се засилва дебатът за това как да се увеличи процентът на децата от етническите малцинства, посещаващи ОГРДВ. В Копенхаген има много различни деца с мигрантски произход, но това не е така в останалата част от страната. В столицата децата се обучават на датски, но интервюираните заявяват, че преподавателският персонал е склонен да общува с родителите от етническите малцинства на английски, тъй като не са обучени да работят на други езици.

Друг проблем, пред който е изправена датската ECEC, са десните нагласи в по-широкото общество към имигрантите, които нашите интервюирани твърдят, че са по-чести там, отколкото в съседните Швеция и Норвегия. Когато децата с мигрантски произход напуснат ОГРДВ за начално училище, по-малко вероятно е те да постигнат успех в сравнение с другите ученици, може би поради чувството, че не са добре дошли или не са напълно приети в датското общество.

Освен това обучението на учители в Дания е много широко и общо, като не се поставя достатъчно акцент върху това как да се подкрепят конкретни групи деца. Интервюираните смятат, че има нужда от обучение без откъсване от работа или семинари за покриване на тази празнина. Ако специалист по ОГРДВ се намира в община, където има високи нива на етническо разнообразие, има нужда на място да се повишат компетентностите на персонала в ОГРДВ по тази тема.

Един от интервюираните си спомни своя опит в обучението на малки деца с турски произход. Освен че празнуваха Коледа и Великден в центъра за ОГРДВ, те празнуваха и Ид. Когато класът говори за география, те обсъждаха датския град, в който живеят, но също и градовете и културата на Турция. Учителят се погрижи в класната стая да бъдат показани изображения както на Турция, така и на Дания, за да се признае и уважи произходът на децата.

Като принцип интервюираните вярват, че разнообразието трябва да се отбелязва и да се разглежда като нещо, което прави Дания по-силна и трябва да бъде прегърнато в цяла Европа. Те също така искат да гарантират, че ОГРДВ е призната като много важна основа за образование, осигуряваща на всички деца житейски умения, не само по отношение на когнитивните способности, но и морално и социално.

 Автор: Майкъл Милър, международен ръководител на проекта Aspire, Обединеното кралство

Снимка: Ядид Леви / Norden.org