You are currently viewing Онлайн инструмент за оценка на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ): използвайте го, за да подобрите подхода си към приобщаване на многообразието!
  • Post category:новини

Статията представя напредъка по проекта Diversity+  и създадения интерактивен инструмент за оценка на отпечатъка по отношение на многообразието. Очаква се инструментът да бъде официално представен през пролетта на 2022 г. Статията призовава към действие всички заинтересовани страни в ОГРДВ, не само да участват в пилотирането на инструмента за оценка на отпечатъка на проекта Diversity+, но и да се възползват от него, за да направят своите организации по-приобщаващи.

 

Докато въпросите, свързани с включването на многообразието, продължават да стават все по-нюансирани и интегрирани в цяла Европа, огранизациите, ангажирани в образованието и грижите в ранното детско развитие (ОГРДВ) се борят да бъдат в крак с това развитие. Освен това повечето служители на ОГРДВ не са специалисти в тази област и се нуждаят от насоки и подкрепа, за да разберат как най-добре да се справят с проблемите на многообразието.

 

Хартата, създадена по проект Diversity+ определя минималните изисквания за създаване на приобщаващи към многообразието услуги в ранното детско образование и развитие. На база на хартата партньорите създадоха интерактивен онлайн инструмент, който помага на детските градини, центрове и организации в ОГРДВ да оценят доколко отворени и равнопоставени са към всички деца, независимо от техния произход и състояние, и по-откликващи към техните специфични нужди от подкрепа. Онлайн инструментът се базира на философията на „нулевия отпечатък“, според който колкото по-малко е различието в отношението към децата от различните групи, толкова по-ангажирана в приобщаването е организацията. 

 

Kонсорциумът започва пилотиране на Инструмента за оценка на отпечатъка в рамките на 7-те страни партньори и извън тях. Защо да се включите:

  • Участниците в пилотирането на инструмента ще имат изключителната възможност да са първите, използвали оригиналния онлайн инструмент. Така те ще проверят дали тяхната организация отговаря на минималните изисквания за приобщаване на разнообразието в ОГРДВ и ще получат полезни насоки по пътя си към постигане на изискваните изисквания за разнообразие в тяхната организация,
  • Всички организации, които получат „отлична“ оценка, ще могат да изтеглят сертификат, с който да популяризират своите приобщаващи услуги. 
  • И накрая, организациите, които участват в пилотирането, не само но също така ще подкрепят по-нататъшното подобряване на инструмента за оценка на отпечатъка, като дадат обратна връзка, която е от решаващо значение за по-нататъшния успешен развитие на проекта Diversity+.

 

Партньорите по проекта вярват, че инструментът за оценка на приобщаващото образование ще бъде огромна помощ за неспециализираните ръководители на ОГРДВ да разберат нюансираните нужди на различните групи и по този начин да подобрят услугите си. В резултат на това повече хора ще се възползват от него и ще получат възможност да развият ключови социални умения, съпричастност, емпатия, взаимно уважение и осъзнаване по отношение на равенството и правата, нещо, което в крайна сметка ще подобри социалното включване в цяла Европа в дългосрочен план. 

 

Тъй като се очаква инструментът за оценка на отпечатъка да бъде официално пуснат през април 2022 г., консорциумът приканва ръководители на ОГРДВ, преподаватели и асистенти, мениджъри по човешки ресурси и лидери по въпросите на равенството и многообразието да тестват този интерактивен инструмент, за да открият доколко приобщаваща е тяхната организация и да подкрепят цялостното развитие на общество с положително отношение към многообразието.

Оценете Включването На Разнообразието На Вашата ОГРДВ Организация И Помогнете За Тестване На Инструмента За Оценка На Отпечатъка

Бъдете част от проекта Diversity+ и ни помогнете да тестваме нашия чисто нов инструмент, като ни предоставите конструктивна обратна връзка, за да го подобрим.
По-долу можете да намерите връзките, за да тествате инструмента и да оставите вашите отзиви.

Наслади се!

Пилотната версияМоля, дайте обратна връзка, като попълните този формуляр