Добре дошли в сериозната игра по проект Diversity+!

Като играете на интерактивните сценарии, вие ще имате шанса да практикувате и да вземате решения в ситуации от реалния живот и да видите как вашите избори могат да помогнат на децата да се справят със стереотипите и предразсъдъците и да приемат различията. 

Ще имате на разположение 31 сценария, разделени по теми:

 • Език: избор на думи, например избягване на използването на етикети и предпочитане на език, базиран на силните страни, за да се допринесе за приобщаващи нагласи
  • Нов в училище
  • Обиждане
  • Джони и Мери
 • Различия: зачитане и оценяване на различията извън собствените семейства и общности
  • Изоставиха ме
  • Великден или Рамадан
 • Възраст и физически способности: демонстриране, че всички хора са ценни, разбиране на нуждите на възрастните, хората с физически затруднения и специфични нужди.
  • Час по музика
  • Играчки за големи
  • Тя е слон
  • Рисунката на Антъни
 • Физически характеристики: оспорване на пристрастията относно физическите характеристики чрез развиване на емпатия.
  • Високо момиче
  • Накуцващо момиче в клас
  • Принцесата
  • Теглото на момчето
 • Пол: предизвикателни пристрастия относно предпочитания в професии, спорт, цветове, дрехи, играчки.
  • Мъж учител
  • Безполови играчки
  • Катерачът по дърветата
  • Въздухът на момчето
 • Състав на семейството: подкрепа на многообразието и създаване на среда, уважаване на различията, при които отрасват децата – семейства с един родител, деца, отглеждани в приемни домове или от баби и дядовци, семейства с двама възрастни от един и същи пол
  • Живея само с майка ми
  • Двамата ми бащи
 • Икономическа класа: оспорване на идеята, че „парите правят човека“.
  • Дрехите правят ли човека?
  • Училищно пътуване
  • Тениската на Боби
 • Етническа принадлежност: развиване на осъзнаване и уважение към многообразието на езика и етническите групи.
  • Загрижен родител
  • Коледна традиция
  • Липсващата количка
  • Косата на момичето
 • Кооперативно решаване на проблеми: развиване на умения за сътрудничество, с цел приемане на различни гледни точки и да решаване на общи проблеми.
  • Футболен мач
  • Направих грешка
  • Знам как да помоля за помощ
  • Споделени играчки
  • Извини се!

Приятна игра!