Vítejte ve sbírce interaktivních scénářů Diversity+ Serious games.

Při práci s  interaktivními scénáři budete mít možnost se rozhodnout, jak se bude příběh vyvíjet dál a zjistíte, jak vaše volby  mohou dětem pomoci při rozpoznávání a uvědomování si vlastních předsudků a práci s nimi, místo toho aby se v nich utvrzovaly.

K dispozici máte 31 krátkých příběhů, které jsou rozděleny do devíti tématických skupin:

 • Jazyk: volba slov, například vyhýbání se nálepkám a upřednostňování jazyka založeného na silných stránkách, aby se přispělo k inkluzivním postojům.
  • Nováček ve škole
  • Nadávky
  • Johnny a Mary
 • Rozdíly: respektování a oceňování odlišností mimo vlastní rodinu a komunitu.
  • Nepozvali mě
  • Velikonoce i Ramadán
 • Věk a fyzické schopnosti: poukaz na to, že lidé různého věku či s fyzickým hendikepen nemusí být neaktivní nebo neschopní se zapojit do společenského dění.
  • Hodina hudební výchovy
  • Slonice
  • Anthoniho obrázek
  • Na to jsi moc malá!
 • Fyzické vlastnosti: zpochybnění předsudků o fyzických vlastnostech a rozvoj empatie.
  • Princezna
  • Martina noha
  • Nejvyšší hočička
  • Chlapec s nadváhou
 • Pohlaví: zpochybňování předsudků spojených s preferencí určitých povolání, sporů, barev, oblečení či hraček ve spojitosti s určitým pohlavím.
  • Hračky pro všechny
  • Pan učitel místo paní učitelky
  • Šplhání po stromě
  • Chlapeček s dlouhými vlasy
 • Složení rodiny a sexuální orientace: podpora rozmanitosti rodin, tj. neúplných rodin, výchovy v dětských domovech či pěstounské péči, dvourodičovských rodin, včetně rodin se dvěma dospělými stejného pohlaví, zvažování různých názorů a přístupů s cílem vytvořit prostředí respektující odlišnosti.
  • Žiju jen s maminkou
  • Dva tatínkové
 • Ekonomická třída: zpochybnění představy, že mít peníze znamená být lepším člověkem (vztaženo na bydlení, oblečení, povolání atd.).
  • Bobbyho tričko
  • Školní výlet
  • Dělají šaty člověka?
 • Etnický původ: rozvoj povědomí o jazykové a etnické rozmanitosti a respektu k ní.
  • Kurdnaté vlasy
  • Ztracené autíčko
  • Romské děti
  • Vánoční zvyky
 • Kooperativní řešení problémů: rozvoj spíše spolupráce než soutěžení, a tím podporovat přijetí různých perspektiv a schopnost řešit problémy související s předsudky.
  • Udělala jsem chybu
  • Umím požádat o pomoc
  • Fotbalový zápas
  • Omluv se!
  • Společné hračky

Užijte si příběhy!