Diversity+ Ambasador je na světě!

Článek představuje poslední vývoj v rámci projektu Diversity+ a seznamuje čtenáře s profilem ambasadora diversity, který bude oficiálně zveřejněn v červenci 2022. Článek popisuje, jak byl vytvořen "Evropský kvalifikační rámec ambasadora diversity pro prostředí předškolního vzdělávání a péče", a nastiňuje jeho roli v prostředí mateřských škol.

0 Comments