Diversity+ Ambasador je na světě!

Článek představuje poslední vývoj v rámci projektu Diversity+ a seznamuje čtenáře s profilem ambasadora diversity, který bude oficiálně zveřejněn v červenci 2022. Článek popisuje, jak byl vytvořen "Evropský kvalifikační rámec ambasadora diversity pro prostředí předškolního vzdělávání a péče", a nastiňuje jeho roli v prostředí mateřských škol.

0 Comments

Listina Diversity+: Podpora prvních kroků směrem k inkluzivním službám předškolního vzdělávání a péče

Přibývá důkazů o tom, že budování inkluzivnější, spravedlivější a férovější společnosti musí začít u kvalitních a inkluzivních služeb předškolního vzdělávání a péče. Přístup k těmto službám je prospěšný pro všechny děti, a zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí, neboť zvyšuje rovnost příležitostí.

0 Comments