You are currently viewing <strong>Spojené síly týmu Diversity+ pomáhají vnášet inovace do předškolního vzdělávání a péče</strong>
  • Post category:Novinky

Spolupráce v rámci týmu projektu Diversity+ byla velmi dynamická a plodná a vedla k vytvoření společných aktivit partnerských organizací a intenzivní mezinárodní spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Na následujících řádcích se dočtete o dvou z těchto společných aktivit, realizované organizací Škola dokořán, které byly možné uskutečnit díky velmi přínosnému zapojení dalších partnerů v projektu Diversity+.

Podpora a rozvoj pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání (ECDPLUS)

Společně s organizací CIAPE, koordinátorem projektu Diversity+, jsme realizovali projekt Erasmus+ “Podpora a rozvoj pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání” (ECDPLUS), který cílí na rozvoj potřebných dovedností pro pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání. Podporou a šířením inovativních postupů mezi pedagogy jsme se jim snažili pomoct, aby mohli zvýšit kvalitu poskytovaných  služeb dětem a jejich rodinám. Prvním výstupem projektu byla důkladná analýza vzdělávacích systémů a přístupů uplatňovaných v oblasti předškolního vzdělávání a péče ve čtyřech zúčastněných zemích. Závěry zprávy  poslouží  jako podklad pro formulaci  doporučení pro příslušné národní úřady a pro Evropskou Unii v pozdější fázi projektu. 

Tým rovněž identifikoval  čtyři oblasti, které je třeba podporovat a posilovat v rámci předškolního vzdělávání a péče. Pro tyto  čtyři oblasti (Rodičovské dovednosti a Domácí návštěvy, Respekt k rozmanitosti -Vzdělávání pro sociální spravedlnost a Metodika Persona Doll) byly vytvořeny dvě komplexní příručky a vyškoleno pět metodiků v každé zemi, kteří budou získané znalosti a dovednosti dál šířit mezi  pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání v rámci seminářů, které se uskuteční na začátku roku 2023.

Školící příručky byly sestaveny zkušenými školiteli a odborníky v oblasti předškolního vzdělávání a vytvořeny tak, aby byly poutavé a zároveň informativní. Věříme, že pro pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání bude prohloubení znalostí a dovedností ve čtyřech vybraných oblastech přínosné  a využijí je při své každodenní práci. Celoživotní vzdělávání pedagogů v oblasti předškolního vzdělávánía neustálý rozvoj dovedností je  pro poskytovávní kvalitních služeb cílovým skupinám v současné době nutností.

První metodická příručka se zaměřuje na rozvoj rodičovských dovedností a přístup k návštěvám v domácnostech a poskytuje pracovníkům v oblasti předškolního vzdělávání tipy a triky, které jim umožní pracovat s rodinami i v jejich přirozeném prostředí, mimo oficiální zařízení předškolního vzdělávání. Tyto přístupy jsou orientovány převážně na rodiče a jejich děti ve věkové skupině od nuly do tří let.

Druhá školicí příručka se zabývá tématy výchova k sociální spravedlnosti arespektu k rozmanitosti a poskytuje poznatky o tom, jak mohou pedagogové pracovat s věkovou skupinou tříletých až šestiletých dětí a pomáhat jim rozvíjet empatii, schopnost řešit problémy, otevřenost vůči rozmanitosti a prosociální hodnoty. Každý z partnerů projektu přispěl svými odbornými znalostmi v dané oblasti a cennými zkušenostmi. Obě metodiky lze použít ve formálním i neformálním prostředí předškolního vzdělávání.

Chcete se o této iniciativě dozvědět více, navštivte webové stránky projektu: http://www.skoladokoran.sk/en/ecdplus/ 

Mezigenerační učení v Centrech hry a vzdělávání na Slovensku

Druhá aktivita byla zahájena po vypuknutí války na Ukrajině. Ve spolupráci s UNICEF zahájila organizace Škola dokořán na Slovensku projekt Centra hry a vzdělávání. Tato centra se v současné době nacházejí na šesti místech po celém Slovensku: Košicích, Prešově, Žilině, Popradu, Spišské Nové Vsi a Tatranské Lomnici. Cílem je propojit ukrajinské a slovenské děti a posílit jejich vzájemnou inkluzi. Bylo zajištěno bezpečné prostředí vhodné pro vzdělávání a výchovu, kde si děti mohou hrát, navazovat nová přátelství, pracovat na různých tvůrčích projektech, naučit se mnoho nového a trávit čas se svými rodiči a prarodiči.

Před válkou se Centra hry a vzdělávání, která provozovala Škola dokořán nacházela většinou v prostředí mateřských a základních škol a navštěvovaly je děti ze slovenských, romských a maďarských komunit. Po vypuknutí války na Ukrajině se potvrdilo, že koncept center je univerzální a lze jej přizpůsobit v podstatě jakékoli cílové skupině.

Hlavním cílem centra je vytvořit podnětný a inkluzivní prostor pro děti v neformálním prostředí; je však velmi důležité, aby se do něj zapojili i dospělí.

Některé z workshopů pořádaných v centrech jsou určeny pouze dospělým a zahrnují např. přednášky o psychologické podpoře, prevenci násilí na dětech nebo prevenci ilegálního obchodu s lidmi.

Všechny workshopy jsou organizovány na základě potřeb místní cílové skupiny a jsou koncipovány tak, aby si dospělí/rodiče/prarodiče/pečovatelé mohli hrát/učit se/pracovat/tvořit společně s dětmi.

Uprchlíci z Ukrajiny přicházejí z velmi obtížné situace a chtějí se svými dětmi trávit co nejvíce času. Aspekt mezigeneračního učení je tedy velmi silný. Zapojili se dokonce i senioři, například Anna, která navštěvuje Centrum hry a vzdělávání v Tatranské Lomnici. Anna nemá žádné děti a na Slovensko přijela sama. Cítila se vystrašená a osamělá. Ve svých bezmála sedmdesáti letech si nedokázala představit, že by začínala od nuly. Pak se doslechla o Centru hry a vzdělávání a začala ho pravidelně navštěvovat. Hraje si s dětmi, pomáhá při tvořivých činnostech a nejmenším dětem čte pohádky. Anna prohlašuje: “Cítím se o deset let mladší. Díky centru hry a vzdělávání jsem znovu našla důvod k životu.”

Její příběh je velmi inspirativní a dokazuje, že Centra hry a vzdělávání jsou přínosná nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, prarodiče a další dospělé.

Po otevření šesti center v červnu 2022 jsme jejich zaměstnancům poskytli co nejlepší vzdělání a důkladně je připravili na práci v centrech, protože ne všichni zaměstnanci a dobrovolníci (zejména ti, kteří pocházeli z Ukrajiny) měli potřebné vzdělání a zkušenosti s prací s dětmi ve věku 0-8 let. Během čtyř intenzivních víkendových seminářů se seznámili s důležitými pojmy a užitečnými metodami a nástroji. Na jeden ze seminářů, velmi oceňovaný účastníky, jsme pozvali naše partnery z projektu Diversity+, the International Step by Step association – ISSA z Nizozemska.

Připojili se k nám dva velmi zkušení školitelé a odborníci v oboru, Zorica Trikic a Aljosa Rudas, a seznámili zaměstnance centra s inspirativními aktivitami, které mohou s dětmi a jejich rodiči provádět a organizovat. Byla to skvělá příležitost spojit síly a my jsme jim byli velmi vděční, že se s účastníky školení podělit o své rozsáhlé znalosti práce s malými dětmi a rodinami v obtížných podmínkách a vyrovnávání se s traumatickými zážitky.

Chcete se o této iniciativě dozvědět více, sledujte webové stránky: www.skoladokoran.sk/en, naši stránku na Facebooku (@Play Hubs SK) a Instagramu (@playhubssk) nebo si přečtěte nedávno zveřejněný článek Play Hubs in Slovakia are responding to the needs of Ukrainian refugee children.

Co-Baby: Profesionální předškolní vzdělávání a péče v rámci co-workingových prostorů

Organizace CIAPE a ISSA se prostřednictvím svého inovačního centra, The Apartment, zapojily do partnerství podpořeného programem Erasmus+ s názvem Co-Baby.

Společně s další organizací ze Slovinska je cílem projektu podpořit přeměnu co-workingových a nekonvenčních pracovních prostor, jako jsou knihovny a bary, na prostory přívětivé k rodině, kde je poskytována profesionální předškolní výchova a péče, zatímco rodiče pracují nebo navazují kontakty.

Součástí realizace projektu je i týdenní školení v Nizozemsku (květen 2022) pro odborníky a pedagogy v oblasti předškolního vzdělávání, kteří chtějí získat potřebné dovednosti, aby mohli reagovat na potřeby každého dítěte individuálně a umožnit jeho růst a rozvoj v pečujícím a podnětném prostředí. 

Na školení navázala studijní návštěva v Lublani (Slovinsko) určená budoucím manažerům co-workingových prostor, kteří chtějí inovovat své prostory a inspirovat se postupy těch již existujících přátelských rodině, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, nabídkou různých možností hlídání dětí, workshopů a podpůrných aktivit pro rodiče s dětmi.

Dalším krokem projektu bude uspořádání celostátních workshopů ve třech zapojených zemích s cílem zvýšit povědomí o důležitosti zavádění inovativních metod a přístupů v oblasti vzdělávání.

Více informací naleznete na stránkách projektu: https://theap.it/co-baby/

Author:

Author: Katarina Panikova, Manažerka projektu, Škola dokořán – Slovensko

Photos: Se souhlasem  Škola dokorán