Diversity + se snaží vyvinout nástroje pro správu, srovnávání a uznání profesionálů v oblasti předškolního vzdělávání a péče s cílem porozumět a zlepšit jejich současný postoj k inkluzivnímu přístupu na základě poskytování kvalitního celoživotního vzdělávání. Předškolní vzdělávání a péče je rostoucí prioritou politické agendy Evropské komise. Tato naléhavost je inspirována rychle se rozvíjejícím poznáním vědeckého výzkumu v různých oborech, který poukazuje na podstatné ekonomické, sociální, vzdělávací a vývojové výhody účasti na vysoce kvalitním předškolním vzdělávání. Tyto výhody se neomezují pouze na zúčastněné děti, ale rozšiřují se i na celou společnost. Projekt se opírá o publikaci Evropské komise „Investice do dětí: cesta ven z bldného kruhu znevýhodnění“ a snaží se umožnit organizacím v oblasti předškolního vzdělávání a péče plně porozumět tomu, jak se jejich služby umí vypořádat s rozlišnostmi, aby mohly vyvinout přístupy, které budou plně inkluzivní všem dětem, se zvláštním zaměřením na děti z marginalizovaných nebo zranitelných skupin.

 

Moving from the Commission’s Recommendation on Investing in children: breaking the cycle of disadvantage and disengagement, the project looks to allow ECEC organisations to fully understand how multiple identities (the “diversities”) fit into their services, so to develop approaches which are fully inclusive to all, with a specific focus on children from marginalised or vulnerable groups.