Koordinátorem projektu je CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE, nezisková kulturní asociace se sídlem v Římě (IT), prosazující inovace v didaktice v celé Evropě. S více než 100 evropskými projekty, které byly dosud úspěšně řízeny, počítá CIAPE se sítí více než 300 partnerů po celé Evropě. V roce 2018 CIAPE otevřela v Římě zcela co-workingový prostor - „The Apartment“, který nabízí „co-baby“, s cílem posílit sociální dovednosti dětí od jejich narození hrou a podporovat asertivitu a empatie podle skandinávského modelu.
Více informací: www.ciape.it

ISSA - MEZINÁRODNÍ ASOCIACE STEP BY STEP je mezinárodní členské sdružení se sídlem v Leidenu (NL), jehož posláním je posilování kapacity jeho členů podporovat kvalitu a spravedlivé služby v raném dětství. Od svého vzniku se ISSA rozrostla v živou vzdělávací komunitu skládající se z více než 90 podobně smýšlejících organizací ze 40 zemí. Sdružení vyvíjí a šíří zdroje mezi svými členy i mimo ně, poskytuje možnosti školení a profesního rozvoje a usnadňuje vzájemné učení.
Více informací: www.issa.nl

SKOLA DOKORAN - WIDE OPEN SCHOOL je nadace se sídlem v Žiaru Nad Hronom (SK) zabývající se potřebami rodin a dětí z heterogenních komunit. Hlavním cílem je regionální zlepšení sociálního začlenění prostřednictvím podpory marginalizovaných a zranitelných skupin, opírající se o otevřenou a kompetentní veřejnou správu. Prioritou Školy dokorán je vývoj a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání a péče, reformy vzdělávacího systému a vzdělávání jednotlivců a rodin. Škola dokorán má bohaté zkušenosti s řízením národních a mezinárodních projektů souvisejících s předškolním vzděláváním a péčí.
Více informací www.skoladokoran.sk

The Opportunity Centre (part of the Aspire-igen Group) je sociální podnik se sídlem v Bradfordu (UK). Jedná se o největší organizaci zabývající se kariérním rozvojem a školením v regionu Yorkshire, který má více než 5 milionů obyvatel. Tato organizace podporuje sociální začlenění a regeneraci poskytováním řady poradenských a školicích služeb. To zahrnuje realizaci programů odborného vzdělávání mladých lidí NEET s cílem připravit je na vstup na trh práce. Jsou uznávaným centrem pro profesionální rozvoj a poskytují školení pro kariérní a poradenské profesionály.
Více informací: https://theopportunitycentre.com/

BFE - BUSINESS FOUNDATION FOR EDUCATION, je nadace se sídlem v Sofii (BG). BFE je uznávaným poskytovatelem počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů, od raného dětství až po vysoké školy, a usiluje o zlepšení v oblastech souvisejících s inkluzivním přístupem. To zahrnuje vývoj profesionálních nástrojů a standardů kvality. Organizace je taky propagátorem profesního poradenství.
Více informací: www.fbo.bg

LINK CAMPUS UNIVERSITY je univerzita se sídlem v Římě (IT), která v tomto projektu zastává roli zkušeného technického partnera se specializací na vytváření digitálních řešení a seriózních her. Jejich zapojení do projektu vychází z touhy přidat další úroveň podpory partnerům v oblasti předškolního vzdělávání a péče, zejména co se týče vytváření inkluzivních, digitálních a interaktivních vzdělávacích služeb. Link Campus University působí od roku 1999 jako italská pobočka Maltské univerzity.
Více informací: www.unilink.it

SCHOLA EMPIRICA je nevládní organizace se sídlem v Praze (CZ), která od roku 2003 usiluje o zvyšování kvality české veřejné politiky a podílí se na výzkumu aktuálních sociálních otázek a přenosu osvědčených postupů při navrhování inovativních politik. Je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ČR. Jejím cílem je podporovat učitele (na předškolní, základní i středoškolské úrovni), sociální pracovníky a rodiče a pomáhat jim poskytovat tu nejlepší péči o děti.
Více informací:: www.scholaempirica.org