You are currently viewing Scházíme se po celé Evropě! <br>Národní setkání a prezentace výsledků projektu Diversty+
  • Post category:Novinky

Šíření nástrojů vzniklých v projektu Diverstiy+ v posledním půl roce probíhalo po celé Evropě. Do společných sektáních se zapojila také celá řada odborníků na předškolní vzdělávání a péči (ECEC) a pomáhali utvářet scénáře pro jeden z klíčových výstupů projektu – interaktivní online hru “Serious Game”.

První z těchto akcí uspořádalola partnerská organizace CIAPE  v listopadu 2021. Setkání sloužilo jako výchozí bod pro propagaci výsledků projektu a jejich představní zástupcům organizací předškolního vzdělávání a péče v Itálii. Součástí setkání byl interaktivní workshop s praktickými ukázkami práce s projektovými výstupy. K této akci se připojil také druhý italský partner a technický vedoucí projektu Link Campus, který představil online scénáře “Serious Game”.

Bulharská akce pořádaná partnerskou organizací  BFE se konala v září 2022 a přinesla jedinečný pohled na projekt a jeho výstupy díky vhledům zástupce této organizace, který je psycholog a vedl s účastníky diskusi o významu začleňování rozmanitosti do předškolních zařízení. Reakce účastníků na představené násroje byla velmi pozitivní. Ocenily by, kdyby byly vytvořeny další praktické zdroje (cvičení, hry, videa) týkající se tématu inkluze.

Partneři z Link Campus uspořádali svou propagační akci v říjnu 2022, přičemž mezi účastníky byli odborníci na rovnost žen a mužů a inkluzi, vědečtí pracovníci zabývající se oblastí předškolního vzdělávání a studenti pracující na vývoji nástroje Serious Game. Tato druhá italská akce byla jedinečná tím, že se jí zúčastnili i zahraniční účastníci, čímž se rozšířil dopad a zvýšila se informovanost o projektu. Součástí setkání byla odborná panelová diskuse o inkluzi, udržitelnosti a participaci a také tematický kulatý stůl, kde byl společnými silami účastníků navržen obsah pro scénář interaktivní hry o genderových předsudcích. Organizátorům sektání se podařilo integrovat a využít potenciál společné práce na teoretických otázkách a praktickém obsahu.

Schola Empirica uspořádala svou akci v listopadu 2022, kde zástupci z řad pedagogů a ředitelů působící v předškolním vzdělávání a také zástupci veřejné správy odpovědní za předškolní vzdělávání velice kladně přijali výstupy projektu. Klíčovým podnětem k vylepšení výstupů je vznik praktických off-line zdrojů podporujících inkluzi v oblasti předškolního vzdělávání a péče.

V současné době se konala také propagační akce ve Velké Británii, určená pro účastníky zapojené do projektu a jeho pilotování. Zástupci  The Opportunity Centre představili, jak je možné nástroje Diverstiy+ prakticky využít, a společně s účastníky pracovali na tématech a obsahu scénářů pro “Serious games”. Jedním z důležitých výstupů setkání bylo zjištění, že stále celá řada lidí není smířená s představu, že by v předškolních zařízeních měli pracovat muži.

V listopadu minulého roku hostila svou akci také organizace Škola Dokorán, přičemž slovenské účastníky zaujala zejména vizuální identita Diversity+ a hravý přístup. Zdůraznili také, že je důležité přizpůsobit interaktivní scénáře místním potřebám, aby odrážely situaci v jejich zemi. Ocenili funkčnost vyvinutých nástrojů a vyžádali si praktické tipy, jak pracovat s rodinami při překonávání předsudků. 

Následně v prosinci se konala setkání a prezentace v Nizozemí, které se zúčastnili stážisté ze zařízení předškolního vzdělávání a péče. ISSA uspořádala workshop o nástroji Footprint Assessment Tool, kde se účastníci zamýšleli nad tématy, která tento nástroj přináší. Byla rovněž zdůrazněna potřeba podporovat stážisty v posilování porozumění tématu rovných příležitostí a významu začleňování rozmanitosti v předškolním vzdělávání a péči. Reakce účastníků byla povzbudivá a stážisté se podělili o plány, jak změnit pracoviště jejich působením s využitím zdrojů Diversity+.

After the hard work carried out to develop resources, Diversity+ partners savoured this opportunity to present the tools to European stakeholders and gain invaluable input as the project approaches its completion.

Po intenzivní práci vynaložené na vývoj plánovaných výstupů měli partneři zapojení v projektu Diversity+ možnost získat přímou zpětnou vazbu na svou práci a velice cenné podněty pro vylepšení výstupů ještě před koncem projektu.

Autor: Michael Miller, Projektový manažer, The Opportunity Centre (VB)