You are currently viewing Závěrečné setkání mezinárodních partnerských organizací projektu Diversity+ v Praze: Oslava společné práce a plánování budoucnosti
  • Post category:Novinky

Ve dnech 21. a 22. června přivítala Praha závěrečné setkání partnerů projektu Diverziy+. Tým Diversity+, který srdečně hostil český partner projektu Schola Empirica, zhodnotil dosažené výsledky za poslední tři roky spolupráce, zahraniční partneři měli možnost se dozvědět více o českém systému předškolního vzdělávání a péče, jeho výzvách a příkladech osvědčených postupů. V závěru setkání se začaly rýsovat nové společné cesty pro budoucí spolupráci.

Co v průběhu tří let projektu Diverzity+ vzniklo

Mezinárodní tým D+ vytvořil sadu nástrojů, které pomáhají odborníkům a manažerům v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti při vytváření inkluzivních postupů a prostředí, které je přátelské k rozmanitosti a aktivně pracuje s tématem předsudků. Všechny nástroje jsou k dispozici v angličtině, bulharštině, češtině, slovenštině a italštině a dva z nich, Charta Diverzity+ a Nástroj pro hodnocení rozmanitosti, jsou přeloženy také do nizozemštiny.

  • Diversity+ Ebook: Představuje přehled inspirativních postupů, nástrojů a přístupů k diverzitě ze zařízení předškolního vzdělávání a péče z celé Evropy. Můžete zde nalézt přehled systémů předškolního vzdělávání v šesti zemích a třiatřicet inspirativních přístupů dobré praxe z jedenácti zemí EU.
  • Listina Diversity+: Dokument je souborem minimálních požadavků, které by zařízení předškolního vzdělávání a péče měla splňovat, aby se přizpůsobila různým typům rozmanitosti a byla klasifikována jako “inkluzivní a podporující diverzitu”.(Diversity+). Přidanou hodnotou Listiny je, že vychází z doporučení Rady EU o vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči a je uspořádána do pěti klíčových témat: přístup, pracovní síla, kurikulum, monitorování a hodnocení a řízení.
  • Nástroj pro hodnocení rozmanitosti – Diversit Footprint Assesment Tool: Jedná se o digitální, inspirativní nástroj pro sebehodnocení, který slouží manažerům a odborníkům v oblasti předškolního vzdělávání a péče, aby mohli posoudit stávající služby, zamyslet se nad běžnými postupy a hledat konkrétní a nezbytné kroky potřebné k vytvoření plně inkluzivního prostředí v jejich zařízení. Nástroj je v souladu s doporučeními Rady EU o vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči a poskytuje další četbu a informace na podporu procesu transformace. 
  • Profil Ambasadora Diversity v zařízeních předškolního vzdělávání a péče:  Představuje evropský kvalifikační profil (5. úroveň EQF) ambasadora Diverzity+ působícího v prostředí předškolního vzdělávání a péče. Cílem EQF je zlepšit řízení lidských zdrojů v předškolním vzdělávání a péči a profilovat klíčové znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby bylo možné reagovat na individuální a skupinové potřeby dětí z různých prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil EQF doplňují specifické vzdělávací zdroje s cílem kontinuálně rozvíjet a podporovat roli ambasadora.
  • Interaktivní online nástroj Diversity+/Serious game: Inovativní online nástroj založený na interaktivní práci se souborem jednatřiceti scénářů, pomáhá odborníkům v oblasti předškolního vzdělávání a péče v jejich profesním rozvoji, při řešení praktických problémů souvisejících s inkluzí v oblasti rozmanitosti a při práci s dětmi v oblasti rozpoznávání a řešení předsudků, diskriminace a vyloučení.  Scénáře se zabývají devíti tématy a jejich cílem je podpořit kritické myšlení u dětí i dospělých a podpořit je v tom, aby se zastávali sebe i druhých a jednali se všemi s empatií a respektem bez ohledu na jejich původ, pohlaví, úroveň schopností, jazyk a další odlišnosti.

Učíme se od sebe navzájem - systém předškolního vzdělávání a péče v České republice a přístup v projektu Diverzity+

Během setkání se k nám připojila Mgr. Petra Ristic, učitelka v mateřské škole a odbornice na předškolní vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Ristic nám nabídla základní přehled systému předškolní výchovy a vzdělávání v České republice a podělila se s námi o metodiku předškolního vzdělávání z MŠ Sluníčko pod střechou, státní mateřské školy v Praze, která pečuje o 135 dětí ve věku od 2 do 7 let. 

Pro partnery projketu to byla skvělá příležitost vyslechnout si z první ruky názory odborníka na předškolní vzdělávání na nástroje vyvinuté v rámci projektu a zejména na interaktivní online nástroj – Serious Game. Zpětná vazba byla velmi pozitivní a Mgr. Petra Ristic se podělil o praktické nápady, jak lze nástroj využít v online i offline verzi během setkávání na podporu profesního rozvoje pedagogů.

Pokračování projektu Diverzity+: plodné partnerství a možnosti budoucí spolupráce

Všichni partneři vyzdvihli inspirativní a plodnou spolupráci a velkou synergii, která v rámci partnerství vznikla během tří let trvání projektu. Obětavost, profesionalita, odolnost a smysl pro humor patřily mezi nejčastěji sdílené dojmy účastníků. Na základě společné diskuse a reflexe dosažených výsledků, partneři sdíleli nápady a hledali splečné cesty pro další práci směrem podpoře inkluzivity mateřských škol a dalších zařízení předškolní péče. Cesta Diverzity+ ještě nekončí…Zůstaňte s námi a sledujte nás na sociálních médiích (Facebook a YouTube kanálu) a buďte v kontaktu prostřednictvím našeho newsletter, kde se dozvíte víc o dalším pokračování společné cesty… Author: ISSA