Deze online zelfbeoordelingsvragenlijst is specifiek ontwikkeld voor formele OOJK-diensten (Onderwijs en Opvoeding voor Jonge Kinderen). Het kan echter ook gebruikt worden door informele OOJK-voorzieningen en/of OOJK-programma’s.

Door dit zelfbeoordelingsinstrument te gebruiken, zult u in staat zijn de kritische eigenschappen van een een divers en inclusief OOJK vast te stellen, na te denken over gangbare praktijken en u te richten op groepen kinderen en gezinnen die vaak uitgesloten of gediscrimineerd worden. Daarnaast hopen we dat u geïnspireerd zult worden om contact te leggen met kinderen, gezinnen, collega’s en personeelsleden om uw OOJK om te vormen naar een volledig inclusieve omgeving.

De vragen zullen u door vijf belangrijke met elkaar verbonden gebieden leiden, in lijn met de European Quality Framework for ECEC (Toegang, Personeel, Leerplan, Toezicht en Evaluatie, Beheer voor diversiteit en inclusie).

Hoe werkt het instrument?

In het instrument staan bij elk gebied een serie vragen. Ieder antwoord komt overeen met het niveau van de diversiteits- en inclusievoetafdruk van uw centrum, per gebied en als geheel. Het niveau van de totale voetafdruk is 100 punten. Het volgt de logica van een koolstofvoetafdruk. Let op: hoe lager de voetafdruk in elk gebied, hoe lager de totale voetafdruk. Hoe lager de totale voetafdruk, hoe meer uw dienst/programma een plek van gelijkheid en diversiteit en inclusie is. Dus, een algehele voetafdruk van 30 punten is een betere score dan een voetafdruk van 50 punten. Daarnaast dient u, om erkend te worden als een divers en inclusief  OOJK, een lage voetafdruk in elk gebied te hebben.

Na het voltooien van de vragenlijst, ziet u uw score samen met een grafische presentatie van uw algehele voetafdruk en de voetafdruk in ieder gebied en daarmee hoe een divers en inclusief uw OOJK is, welke gebieden uw sterke punt zijn en waar u uw beleid en praktijken moet verbeteren.

Als u zich registreert op de Diversiteit+ website krijgt u toegang tot bronnen en voorbeelden van inspirerende praktijken uit de gehele EU en daarbuiten die u kunnen helpen uw beleid en de uitvoering hiervan te verbeteren. In aanvulling hierop, zal een deel van uw feedback verwijzen naar specifieke secties van het Diversiteit+ Handvest en naar aanvullend leesmateriaal waarin aandacht wordt geschonken aan beleid en de uitvoering daarvan kenmerkend voor een divers en inclusief OOJK diensten/programma’s, welke u kunt overnemen voor eigen gebruik.

Bovendien, als uw voorziening is beoordeeld met een diversiteitsvoetafdruk van 25 punten of minder in totaal en in elk gebied, én u niet meer dan een antwoord per gebied hebt dat 5 punten van de voetafdruk vertegenwoordigt, kunt u het Diversiteit+ certificaat downloaden. Dit certificaat verklaart dat volgens deze zelfbeoordeling, uw centrum/programma een ‘Aspirant-kampioen Diversiteit en Inclusie in de OOJK-sector’ is.

Uw antwoorden blijven anoniem en zullen alleen gebruikt worden om u te informeren over de diversiteit en inclusiviteit van uw dienst/programma. U kunt uw resultaten downloaden en bewaren als vastlegging van uw vooruitgang.

Het voltooien van de vragenlijst zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen.

We hopen dat het proces als plezier ervaart en dat het u zal motiveren om te blijven werken aan het inclusiever maken van uw OOJK met meer respect voor diversiteit. Zoals we allemaal weten, is dit een continue reis van leren, ontdekken en de beste plaats te worden waar alle kinderen en volwassenen goed kunnen gedijen.

Voor u begint:

Houdt uw OOJK-instelling als een geheel voor ogen, niet alleen individuele praktijken!

Denk na over uw motivatie om dit instrument te gebruiken: Wat wilt u leren en bereiken?

Wat gaat u doen met de uitkomsten? 

Bent u bereid om de stappen te nemen die nodig zijn om meer een divers en inclusief te worden?

 

Herinner uzelf eraan dat dit een zelfbeoordelings-instrument is dat u kan helpen kritisch na te denken over de inclusiviteit van uw voorzieningen, uw successen te vieren en uw OOJK te transformeren.

U kunt alleen of samen met collega’s aan de vragenlijst werken en dit proces gebruiken voor groepsreflectie en discussies. U kunt de uitkomsten ook gebruiken om in gesprek te gaan met andere belanghebbenden en om plannen voor toekomstige ontwikkelingen uit te werken.