Vitajte v zbierke interaktívnych scenárov Diversity+ Serious game.

Pri práci s interaktívnymi scenármi budete mať možnosť rozhodnúť o tom, ako sa bude príbeh vyvíjať a zistíte, ako môžu vaše rozhodnutia pomôcť deťom rozpoznať, uvedomiť si a pracovať s vlastnými predsudkami namiesto toho, aby ste ich podporovali.

K dispozícii máte 31 krátkych príbehov, ktoré sú rozdelené do deviatich tematických skupín:

 • Jazyk: vhodný výber slov, napríklad vyhýbanie sa nálepkovaniu a uprednostňovanie jazyka založeného na silných stránkach detí, čím môžete prispieť k podpore inkluzívnych postojov
  • Nové dieťa v škôlke
  • Nadávky
  • Janko a Marienka
 • Rozdiely: rešpekt a oceňovanie rozdielov mimo vlastnú rodinu a komunitu
  • Nepozvali ma
  • Veľká noc aj Ramadán
 • Vek a fyzické schopnosti: zameranie sa na to, že ľudia rôzneho veku a ľudia s fyzickým znevýhodnením môžu byť aktívnymi a hodnotnými členmi spoločnosti.
  • Hodina hudobnej výchovy
  • Na to si ešte malá!
  • Slonica / Dieťa s nadváhou
  • Tonkov obrázok
 • Fyzické danosti: prekonávanie predsudkov týkajúcich sa fyzických daností prostredníctvom rozvíjania empatie.
  • Najvyššie dievčatko
  • Martina noha
  • Princezná
  • Chlapec s nadváhou
 • Rod: prekonávanie predsudkov týkajúcich sa voľby povolania, športu, farieb, oblečenia, hračiek.
  • Pán učiteľ miesto pani učiteľky
  • Hračky pre všetkých
  • Lezenie na strom
  • Chlapec s dlhými vlasmi
 • Zloženie rodiny a sexuálna orientácia: podpora rozmanitosti rodín, t. j. neúplných rodín, výchovy v detských domovoch a pestúnskej starostlivosti, rodín s dvoma rodičmi, vrátane rodín s dvoma dospelými rovnakého pohlavia, zvažovanie rôznych názorov a pohľadov s cieľom vytvoriť prostredie rešpektujúce odlišnosti.
  • Žijem len s mamou
  • Dvaja ockovia
 • Ekonomická trieda: spochybnenie predstavy, že bohatstvo robí človeka lepším (bývanie, oblečenie, povolanie atď.)
  • Robia šaty človeka?
  • Školský výlet
  • Bobbyho tričko

 

 • Etnicita: rozvíjanie povedomia o jazykovej a etnickej rozmanitosti a rešpektu k nej.
  • Rómske deti
  • Vianočné zvyky
  • Stratené autíčko
  • Kučeravé dievča
 • Kooperatívne riešenie problémov: rozvíjanie kooperatívnych zručností namiesto súťaživosti s cieľom akceptovať rôzne pohľady a riešiť bežné problémy súvisiace s predsudkami.
  • Futbalový zápas
  • Spravila som chybu
  • Viem požiadať o pomoc
  • Spoločné hračky
  • Ospravedlň sa!

Užite si hru!