You are currently viewing Вдъхновяващи примери за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст

Ключова част от първата фаза на проекта Diversity+, която беше успешно завършена през февруари 2021 г., беше свързана със събирането на добри практики по темата за приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), във всяка от страните, участващи в проекта. Въпреки трудностите и предизвикателствата от всякакъв вид, във всяка държава специалисти, представители на местните власти и образователни институции непрекъснато работят за подобряване на приобщаването на своите услуги. Техните новаторски решения и успехи са достойни за уважение.

Бяха събрани общо 29 примера от партньорските държави, както и от други европейски региони, които бяха включени в Diversity+ електронната книга на приобщаващото образование и грижи в ранна детска възраст.

По-долу споделяме селекция от събраните примери, групирани според общите характеристики, които характеризират висококачествените приобщаващите организации в ОГРДВ:

  1. Гъвкави услуги, дълбоко вградени в местната общност, с жизненоважни връзки и мрежи с други организации – училища,  семейни и социални услуги на местно ниво

Вдъхновяващ пример е творческият проект TOY for Inclusion на Skola dokoran – Wide Open School n. о., Словакия. В рамките на проекта се създават центрове за игра (Play Hubs) на внимателно подбрани места с добър потенциал за събиране на деца и възрастни от всички възрасти от различни среди. Проектът им осигурява безопасно пространство, обзаведено с висококачествени образователни материали и играчки, които семействата иначе не биха могли да си позволят.

Друг вдъхновяващ пример е социалният клуб Prima Infanzia Social Club на Associazione Genitori Scuola Di Donato, Рим, Италия. Неговата цел е да подпомогне самотните майки, за да улесни тяхното социално и професионално включване и да им предложи обучение и възможности.

  1. Холистичен подход – признаване и зачитане на езика, индивидуалността и всички други характеристики на детето

Като вдъхновяващи примери можем да споменем Мултисензорната градина на Фондация Карин дом, България – иновативното образователно пространство на открито включва различни зони, развиващи отделните сетива на децата. Друга добра практика от България е създаденият в 59 ЦДГ „Елхица”, София работещ модел на предучилищна интеграция на деца със специални нужди в масовите групи на детската градина. 

Друг вдъхновяващ и успешен пример е LFS – Language  Friendly School, представен от Фондация Rutu за междукултурно многоезично образование, Холандия. Инициативата за училище, гостоприемно към всички езици, идва от общността  и има за цел да осигури на всички деца среда, стимулираща ученето на езици. В училището всяко дете е свободно да говори на родния си език и се чувства прието и ценено.  

  1. Цялостен подход в организацията – чуват се всички гласове и гледни точки, включително тази на детето

Нестандартен е проектът Bambini Dalla Periferia al Centro на ConOpera Social Coop, Флоренция, Италия, финансиран от социалното предприятие Con I Bambini и реализиран от публично-частно партньорство. Проектът има за цел да подобри включването на децата от уязвими групи и да подобри благосъстоянието на техните семейства чрез създаване истинска образователна общност. 

В центровете Ludens в Утрехт, Холандия фокусът е върху създаването на вълнуваща и подкрепяща среда, в която децата да могат да откриват света и да се развиват чрез игра, по свой собствен начин и със свое собствено темпо. Целият персонал се ангажира да даде на всички деца пространство да бъдат себе си и всеки има думата: деца, родители, професионалисти и местната общност.

  1. Непрекъснато професионално развитие – насърчаване на изследователската дейност и обмяната на опит между професионалистите, коучинг и изграждане на професионални учебни общности

Методологията Good Start (добро начало), създадена от Schola Empirica, Прага, Чехия, е основана на тясно сътрудничество с родителите и разработена съвместно с тях и социални работници. Тя включва стратегии и подходи за подпомагане на социалното и емоционалното развитие на децата и справянето с проблемни ситуации.

  1. Въвеждане на базирани на изследвания практики

В детските центрове KindeRdam в Ротердам, Холандия, акцентът е върху изграждането на демократични общности 2 партньорство с университети и външни експерти. В същото време професионалистите, работещи в ОГРДВ, участват в обсъждания, които да им помогнат да подобрят своите практики.

  1. Участие на родителите – на родителите се гледа като на изобретателни партньори

Достоен за пример е семейният център Deti deťom Domček в Добшина, Словакия. Detstvo deťom предоставя цялостни услуги за семейства в общността и обслужва различни целеви групи, включително малки и по-големи деца, както и техните родители. Тази инициатива признава съществената роля на родителя като основен пример на своето дете. Следователно родителите се нуждаят от помощ, за да станат позитивни, достойни и отговорни модели за подражание на децата си. Чрез тактично насочване и професионални лекции в семейния център и директна работа със семействата, служителите помагат на родителите да разширят своя кръгозор и да придобият доверие в своите родителски умения.

Друг успешен пример е организацията ELMER в Брюксел, Белгия, която предлага висококачествени и достъпни грижи за деца от смесени и често уязвими семейства. Родители мигранти имат възможност да се включат в обучение и да започнат работа в детския център като по този начин се изгражда приобщаваща среда с богато културно многообразие, в която служителите са силно ангажирани с услугата и действат като мост към семействата.

  1. Привличане и подкрапа на мъжете, работещи в ОГРДВ 

Мрежата и кампанията MITEY  (Мъже в ранното образование) насърчава равенството между половете, като създава условия мъжете в сектора да се чувстват комфортно с избора си на кариера, да насърчи работодателите да наемат повече мъже и да ги подкрепят. Ресурсите, произведени от MITEY, подпомагат организациите за ОГРДВ при привличането на мъже в техния сектор и подчертават значението и ангажираността за създаване на работна сила със смесен пол.

Подробна информация за всички 29 вдъхновяващи практики можете да намерите тук.