You are currently viewing Projekt Erasmus+ “Diverzita+” získal skvělé skóre 100/100 bodů
  • Post category:NEWS

S radostí sdílíme noviku, že projekt Erasmus+ “Diversity+” získal od italské národní agentury programu Erasmus+ INDIRE skvělé hodnocení 100/100 bodů za své mimořádné úsilí v oblasti podpory rozmanitosti a inkluze.

Tento úspěch je oceněním úsilí celého sdružení organizací a uznáním přínosu, který projekt “Diverzita+” měl a má v péči o jedinečnost každého z nás a umožňuje vyučujícím pracujícím v předškolních zařízeních pracovat na vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí, které podporuje inkluzi dětí ze znevýhodněného prostředí a je postaven na respektu a rovnosti.

Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi CIAPE a všem partnerům, kteří usilovně pracovali na tom, aby se projekt Diversity+ stal vynikajícím projektem.

Diversity+ je ukázkou toho, jak různé individuality a kultury dokážou spolupracovat a vytvářet výjimečné výsledky a vazby mezi různými lidmi.

Děkuji celému partnerství za skvělou práci.

Těšíme se na další projekty!

 

Sdružení organizací projektu Diversity+:

CIAPE – Itálie – vedoucí partner

Link Campus University –  Itálie

Skola Dokoran – Wide Open School -Slovensko

ISSA – International Step by Step Association – Nizozemí

The Opportunity Centre (part of the Aspire-igen Group) – Velká Británie

BFE – Business Foundation for Education – Bulharsko

Schola Empirica – Česká republika