Tento sebehodnotící dotazník byl primárně vytvořen pro formální zařízení předškolního vzdělávání a péče. Ale může být využíván i neformálními vzdělavateli.

 

Tento sebehodnotící dotazník vám pomůže identifikovat klíčové charakteristiky inkluzivního zařízení předškolního vzděvávání a péče, zamyslet se nad vašimi běžnými postupy a zaměřit se na skupiny dětí a rodin, které často bývají vyloučené nebo diskriminované. Kromě toho doufáme, že vás dotzník inspiruje ke spolupráci s dětmi, rodinami a zaměstnanci s cílem vytvořit ve vašem zařízení plně inkluzivní prostředí.

 

Otázky vás provedou pěti propojenými, klíčovými oblastmi, které jsou v souladu s Evropským rámcem kvality pro předškolní vzdělávání a péči (oblasti: Dostupnost, Zaměstnanci, Kurikulum, Monitorování a hodnocení, Řízení v otázkách začleňování diverzity).

Jak nástroj funguje?

Každá oblast v nástroji obsahuje sadu otázek. Odpověď na každou otázku odpovídá určitému procentualnímu podílu úrovně inkluze ve vašem zařízení. Plný počet představuje 100 bodů. Používáme stejnou logiku jako při uhlíkové stopě: čím menší je stopa (výsledek) v každé z oblastí, tím menší je stopa (výsledek) celkově, tím je vaše zařízení nebo váš program inkluzivnější z hlediska diverzity. Když dosáhnete výsledku 30 bodů, je to lepší výsledek než 50 bodů. Nejlepší tedy je, mít co nejnižší stopu v každé oblasti, abyste mohli být oceněni jako inkluzivní zařízení, které je příkladem začleňování diverzity.

Po vyplnění dotazníku se vám zobrazí výsledek v grafickém znázornění vaší celkové stopy v každé oblasti. Dozvíte se, do jaké míry vaše zařízení začleňuje diverzitu, jaké jsou vaše silné stránky a v čem se musíte ještě zlepšovat.

 

Můžete se také zaregistrovat na webové stránce Diverzity+ a získat tak přístup k odkazům na zdroje a příklady dobré praxe ze států EU i mimo ni, které vám pomůžou zlepšit vaše vnitřní politiky a postupy. Kromě toho, část zpětné vazby, kterou dostanete, bude odkazovat na konkrétní části Charty Diverzuíty+ a další materiály k přečtení, které vás nasměrují na postupy charakteristické pro služby/programy předškolního vzdělávání a péče, které pomáhají začleňovat diverzitu a vy se je můžete naučit.

 

Navíc, pokdu bude váš celkový výsledek v hodnotě maximálně 25 bodů a v žádné oblasti nebudete mít víc než jednu odpověď za 5 bodů, budete mít možnost stáhnout si certifikát Divezity+. Tento certifikát bude prokazovat, že vaše organizace je na základě našeho sebehodnotícího dotazníku aspirantem na titul Šampion inkluze pro zařízení předškolního vzdělávání a péče (Diversity Inclusion Champion in the field of ECEC).

Vaše odpovědi zůstanou anonymní a budou použity jen za účelem informovat vás o míře inkluzivity vašeho zařízení. Výsledky si budete moct stáhnout a schovat si je jako záznam vašeho pokroku.

Dotazník vám zabere něco mezi 10 až 15 minutami.

Doufáme, že se vám tento proces bude líbit a motivuje vás k další práci a zlepšování inkluzivity vašeho zařízení. Všichni víme, že je to cesta neustáleho učení, objevování a směřování k vytvoření nejlepšího místa pro všechny děti i dospělé.

Předtím než začnete:

Přemýšlejte nad svým zařízením jako nad celkem, ne pouze nad jednotlivými postupy!

 

Zamyslete se nad svou motivací k použití nástroje: Čeho chcete dosáhnout a co se naučit?

Co uděláte s výsledky?

Jste připraveni podniknout všechny nezbytné kroky, abyste se stali inkluzivnějšími?

 

Mějte na paměti, že tento nástroj sebehodnocení vám pomůže kriticky se zamyslet nad mírou inkluzivnosti vámi poskytovaných služeb, oslavit vaše úspěchy a proměnit vaše zažízení předškolního vzdělávání a péče v bezpečné a inspirativní místo pro všechny děti, rodiny i zaměstnance.

 

Na dotazníku můžete pracovat sami, nebo společně s ostatními zaměstnanci a využít tuto příležitost ke skupinové reflexi a diskuzi. Výsledky také můžete využít k diskuzi s ostatními zúčastněnými aktéry a vypracovat plány dalšího rozvoje.