You are currently viewing Projekt DIVERSITY+: směrem k inkluzivnějším službám předškolního vzdělávání a péče
  • Post category:Novinky

Působíte v oblasti předškolního vzdělávání a péče a pracujete s různorodými skupinami dětí? Jaké volíte postupy, aby byly uspokojeny potřeby všech dětí? Cílem projektu Diversity+ je poskytnout nástroje pro vytváření kvalitních inkluzivních služeb v předškolním vzdělávání a péči.

Projekt Diversity+, který byla zahájen na konci října 2020, se snaží vyvinout nástroje pro správu, srovnávání, uznávání a profesionalizaci předškolního vzdělávání a péče, aby odborníci v této oblasti pochopili a zlepšili svůj současný přístup k inkluzivnímu přístupu.

Předškolní vzdělávání a péče jsou stále více uznávány jako základ pro celoživotní učení a rozvoj. Podle rámce EU pro kvalitní předškolní vzdělávání a péči (2014) začíná učení a vzdělávání hned po narození. Vysoce kvalitní inkluzivní vzdělávání a péče v raném dětství je základním předpokladem úspěšného celoživotního učení všech dětí, jejich sociální integrace, osobního rozvoje a pozdější zaměstnatelnosti. Může také pomoci překlenout mezeru v úspěších dětí ze zranitelných a znevýhodněných skupin a poskytnout jim nejlepší start do života. Evropský pilíř sociálních práv prohlašuje, že děti mají právo na dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a péči. Účast ve vysoce kvalitním předškolním vzdělávání a péči se ukázala jako obzvláště výhodná pro děti ze znevýhodněných a/nebo marginalizovaných skupin.

Zařízení, přístupy a služby ECEC nebyly vždy navrhovány tak, aby splňovaly pluralitní potřeby všech dětí a jejich rodin. To lze vidět na skutečnosti, že menšiny a znevýhodněné skupiny zůstávají v předškolním vzdělávání a péči nedostatečně zastoupeny a v mnoha případech, i když se účastní předškolního vzdělávání a péče, není s nimi zacházeno s respektem a inkluzivním přístupem. V mnoha případech si odborníci v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství nejsou jisti, jak rozvíjet služby plně respektující inkluzivní přístup vůči všem dětem. A to je přesně ten důvod, proč projekt Diversity+ existuje.

Diversity+ si klade za cíl poskytnout organizacím působícím v oblasti předškolního vzdělávání a péče plně pochopit, jak by se měly změnit a přizpůsobit, aby vyhověly všem dětem a jejich rodinám, a stát se plně inkluzivní pro všechny. Toho bude dosaženo kalibrací Evropského kvalifikačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči s ohledem na inkluzivnost poskytovaných služeb.

V průběhu celého životního cyklu projektu (do srpna 2023) bude Diversity+ rozvíjet zdroje, které nabízejí strukturovaný přístup ke kvalitnímu inkluzivnímu designu služeb.

Sada nástrojů Diversity+ bude obsahovat:

  • Listinu Diversity+, která stanoví minimální požadavky na to, aby byla organizace předškolního vzdělávání a péče považována za respektující inkluzivní přístup;
  • Interaktivní digitální hodnotící nástroj, který budou moci provozovatelé zařízení předškolního vzdělávání a péče používat k hodnocení současných služeb a sledování zlepšení;
  • Evropský kvalifikační rámec a vzdělávací nástroje pro rozvoj role ambasadora inkluzivního přístupu;
  • Seriózní hru, která odborníkům v oblasti předškolního vzdělávání a péče pomůže naučit děti rozpoznávat předsudky a diskriminaci a naučí je kriticky myslet, zastat se sám sebe i ostatních, když čelí diskriminaci, a chovat se a respektem bez ohledu na existující rozdíly.

Projekt je spolufinancován programem Erasmus + Evropské unie. Na projektu spolupracují partneři ze 6 evropských zemí.

Další informace najdete zde nebo nás můžete kontaktovat na opportunities@ciape.it