Listina je primárně určena pro ředitele zařízení předškolního vzdělávání a péče, aby měli přístup k aktuálním informacím o různých ustanoveních, která je třeba dodržovat, aby byl v předškolních zařízeních udržován inkluzivní přístup. Listina má také za úkol vytvářet postupy řízení začleňování inkluzivního přístupu, které jsou vázány přísnými požadavky na kvalitu. Konkrétně, předpokládaná institucionální změna zahrnuje personální politiku a školení zaměstnanců, návrh aktivit atd. tak, aby mohli být začlenění i ti nejmenší, bez zaujatosti a stereotypů.

 

STIAHNUŤ THE  D+ E-BOOK

 

STIAHNUŤ THE D+ CHARTER

 

STIAHNUŤ THE D+ E-BOOK AND CHARTER

 

 

STAŽENÍ THE D+ E-BOOK

 

STAŽENÍ THE D+ CHARTER

 

STAŽENÍ THE D+ E-BOOK AND CHARTER

Na základě evropského rámce kvality pro vzdělávání a péči o děti v raném dětství je tento interaktivní digitální nástroj určen k podpoře pracovníků v předškolním vzdělávání a péči – kteří často nejsou specialisty, co se týče inkluzivního přístupu - v hodnocení současných služeb a hlavně pochopení konkrétních a nezbytných kroků k jejich zlepšení. Organizace s „vynikajícím“ hodnocením v inkluzivním přístupu získají certifikát, který pravděpodobně zvýší prestiž samotné organizace a povzbudí ostatní, aby se vydali podobnou cestou.

Očekává se, že „Evropský kvalifikační rámec inkluzivního přístupu v prostředí předškolního vzdělávání a péče“ zlepší řízení lidských zdrojů v předškolním vzdělávání a péči, bude profilovat klíčové znalosti, dovednosti a postoje potřebné k reakci na individuální a skupinové potřeby dětí z různých prostředí a se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé vzdělávací materíly doplní profil evropského kvalifikačního rámce, s cílem rozvíjet roli ambasadora inkluzivního přístupu. Tento nástroj také usnadňuje čitelnost profilu, a tím v konečném důsledku i mobilitu odborníků v celé Evropě.

Interaktivní seriózní hra je plánována pro pedagogy a asistenty předškolního vzdělávání a péče, aby pomohla dětem rozpoznávat zaujatost, neinternalizovat ji, pozitivně vnímat rozdílnost a chovat se s úctou ke všem lidem. Scénáře učení jsou postaveny na běžných situacích vznikajících v každodenní dynamice související s diskriminací, rasismem, předpojatostí a stereotypy. Učení probíhá na základě zkušeností, kdy se hráči ponoří do herního kontextu a rozhodují se v první osobě, aby mohli čelit výzvám každodenního života prostřednictvím solidarity, empatie, vzájemného respektu a uvědomění.